Reklamacje i zwroty

Reklamacje dotyczące Towarów
    1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Towary. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.
    2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą - Konsumentem z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5565 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
    3. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio do Producenta.
    4. Reklamacje należy kierować drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sklep@budshop24.pl lub drogą tradycyjną na adres Sprzedawcy: ul. Obrońców Pokoju 17, 63-600 Kępno. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.
    5. Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument, składający reklamację z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres Sklepu: ul. Obrońców Pokoju 17, 63-600 Kępno. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
    6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
- nazwę/imię i nazwisko Klienta
- numer zamówienia,
- uzasadnienie reklamacji,
- oczekiwania Klienta wobec Sprzedawcy,
- w przypadku Przedsiębiorcy – Konsumenta także oświadczenie o braku zawodowego charakteru dokonanego przez Przedsiębiorcę – Klienta zakupu,
- dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, jeśli Towar jest uszkodzony, Klient powinien przesłać dodatkowo jego zdjęcia, ale nie jest to obowiązkowe.
    7. Na analogicznych zasadach, określonych w ust. 4 i 6 powyżej (w zakresie formy reklamacji     oraz danych Klienta, uzasadnienia reklamacji i oczekiwań Klienta), Klient może złożyć     reklamację dotyczącą działań Sklepu - usług świadczonych drogą elektroniczną, to znaczy      Formularza zamówienia, Konta, Newslettera oraz Formularza Kontaktowego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl