Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu budshop24.pl

 

 1. Administratorzy danych osobowych.

Administratorem danych osobowych są wspólnie: Kamil Dokrzewski, (adres: ul. Młyńska 2A, 63-600 Kępno, NIP: 6191980879) oraz Karolina Kołodziej-Dokrzewska, (adres: ul. Młyńska 2A, 63-600 Kępno, NIP: 6191980879), którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą „JOKPOL” KAROLINA I KAMIL DOKRZEWSCY S. C., adres: ul. Obrońców Pokoju 17, 63-600 Kępno, NIP: 6192032498, REGON: 366413997 (nazywani dalej Współadministratorami).

Punkt kontaktowy:

 1. „JOKPOL” KAROLINA I KAMIL DOKRZEWSCY S. C., ul. Młyńska 2A, 63-600 Kępno;

 2. adres e-mail: sklep@budshop24.pl;

 3. numer telefonu: + 48 697 970 471

 1. Założenie Konta Klienta w sklepie internetowym budshop24.pl

Cele przetwarzania danych

Podstawy prawne przetwarzania danych

 1. założenie Konta Klienta, zapewnienie dostępu do niego oraz umożliwienie korzystania z jego funkcji

Podstawą prawną jest zawarcie i wykonywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO 1 ).

 1. rozpatrywanie i realizacja ewentualnych reklamacji

Podstawą prawną jest wykonywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń oraz obrona przed roszczeniami , które mogą być związane z realizacją umowy lub reklamacją

Podstawą prawną jest naszprawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest dochodzenie i ochrona swoich praw, a także weryfikacja zgłaszanych roszczeń.

 1. prowadzenie marketingu bezpośredniego

Podstawą prawną jest naszprawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest przekazywanie Klientom informacji o naszej ofercie lub promocjach.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale podanie adresu poczty elektronicznej jest niezbędne do założenia Konta Klienta w sklepie internetowym budshop24.pl.

Odbiorcy danych:

 1. Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie w zakresie usług hostingu sklepu internetowego i wykonywania kopii bezpieczeństwa;

 2. podmiot świadczący dla nas usługi hostingu poczty elektronicznej;

 3. podmioty świadczące dla nas usługi informatyczne;

 4. kancelarie prawne w razie potrzeby dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

Okres przechowywania danych:

Dane będą przechowywane przez czas istnienia Konta Klienta w sklepie internetowym oraz po jego usunięciu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym budshop24.pl:

Cele przetwarzania danych

Podstawy prawne przetwarzania danych

 1. przyjęcie i realizacja złożonego zamówienia

Podstawą prawną jest podjęcie działań związanych z zawarciem umowy i wykonywanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) .

W zakresie danych osób składających zamówienie w imieniu Klienta podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest zawarcie i wykonywanie umowy z naszym Klientem.

 1. rozpatrywanie ewentualnych reklamacji

Podstawą prawną jest wykonywanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W zakresie danych osób składających reklamację w imieniu Klienta podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest wykonywanie umowy z naszym Klientem.

 1. ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń oraz obrona przed roszczeniami , które mogą być związane z realizacją zamówienia lub reklamacją

Podstawą prawną jest naszprawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest dochodzenie i ochrona swoich praw, a także weryfikacja zgłaszanych roszczeń.

 1. realizacja obowiązków podatkowych i księgowych w tym związanych z prowadzeniem dokumentacji podatkowej

Podstawą prawną jest obowiązek prawny wynikający z przepisów podatkowych2 (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 1. archiwizowanie dokumentów i informacji związanych z realizacją zamówienia

Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) , jakim jest konieczność przechowywania dokumentów i informacji, aby w razie potrzeby udowodnić kwestie dotyczące zawarcia i realizacji umowy.

 1. prowadzenie marketingu bezpośredniego

Podstawą prawną jest naszprawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest przekazywanie Klientom informacji o naszej ofercie lub promocjach.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale podanie imienia i nazwiska oraz adresu jest warunkiem złożenia zamówienia i realizacji umowy.

Odbiorcy danych:

 1. Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie w zakresie usług hostingu sklepu internetowego i wykonywania kopii bezpieczeństwa;

 2. podmioty świadczące dla nas usługi informatyczne;

 3. kancelarie prawne w razie potrzeby dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi;

 4. podmiot, który świadczy dla nas usługi hostingu poczty elektronicznej;

 5. przewoźnicy, operatorzy pocztowi i kurierzy w związku z dostawą zamówienia lub prowadzeniem korespondencji;

 6. PayPro S.A. w przypadku wyboru formy płatności Przelwy24;

 7. urzędy skarbowe w związku z realizacją obowiązków podatkowych;

 8. zakłady ubezpieczeń w zakresie związanym z ubezpieczenia przesyłek.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przechowywane przez czas wykonywania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń, które mogą być związane z umową lub rozpatrzeniem reklamacji (terminy przedawnienia ustala Kodeks cywilny i wynoszą one od 3 do 6 lat)3.

Ponadto dane zawarte w dokumentacji księgowej i podatkowej oraz związane z wykonywaniem obowiązków podatkowych będą przechowywane do 5 lat liczonych od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku (czyli około 6 lat liczonych od momentu zakupu)4.

 1. Zadanie pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego:

Cele przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) , jakim jest udostępnienie formularza kontaktowego i obsługa pytań składanych za jego pośrednictwem.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale podanie adresu poczty elektronicznej jest niezbędne do przesłania zapytania.

Odbiorcy danych:

 1. Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie w zakresie usług hostingu sklepu internetowego i wykonywania kopii bezpieczeństwa;

 2. podmiot, który świadczy dla nas usługi w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

Okres przechowywania danych:

Dane będą przechowywane przez czas prowadzenia korespondencji w sprawie zapytania oraz przez 3 miesiące od jej zakończenia albo do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 1. Przesyłanie newslettera:

Cele przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przesyłanie informacji marketingowych w formie newslettera na podany adres e-mail.

Podstawą prawną jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale przekazanie adresu poczty elektronicznej jest niezbędne do zapisania się na newsletter.

Odbiorcy danych:

 1. Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie w zakresie usług hostingu sklepu internetowego i wykonywania kopii bezpieczeństwa;

 2. podmiot, który świadczy dla nas usługi w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

Okres przechowywania danych:

Dane będą przechowywane do czasu rezygnacji z newslettera albo zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody.

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa i prowadzenie statystyk.

Cele przetwarzania danych

Podstawy prawne przetwarzania danych

 1. prowadzenie statystyk wyświetleń sklepu internetowego oraz przeglądanych produktów

Podstawą prawną jest naszprawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest prowadzenie statystyk odwiedzin w celu ulepszania działania sklepu internetowego oraz oceny atrakcyjności sklepu i naszej oferty.

 1. zabezpieczenie sklepu internetowego oraz danych w nim przetwarzanych

Podstawą prawną jest naszprawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych i Kont Klientów przed utratą danych oraz nieuprawnionym dostępem.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale dane niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa (takie jak login, adres IP, data i godzina logowania) są zapisywane automatycznie. Dane statystyczne są gromadzone w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie statystycznych plików cookies.

Odbiorcy danych:

 1. Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie w zakresie usług hostingu sklepu internetowego i wykonywania kopii bezpieczeństwa;

 2. podmioty świadczące dla nas usługi informatyczne.

Okres przechowywania danych:

Dane statystyczne będą przechowywane przez rok. Natomiast dane dotyczące logowania i wejść na stronę będą przechowywane przez rok albo do czasu przedawnienia powstałych roszczeń.

 1. Uprawnienia przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych:

 1. prawo dostępu do swoich danych

(art. 15 RODO)

Mogą Państwo otrzymać szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych oraz przysługujących praw, uzyskać dostęp do swoich danych, a także otrzymać ich kopię (pierwsza kopia jest bezpłatna).

 1. prawo do sprostowania danych

(art. 16 RODO)

Jeśli uważają Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo zażądać ich poprawienia lub uzupełnienia.

 1. prawo do usunięcia danych

(art. 17 RODO)

Mogą Państwo zażądać usunięcia danych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy je bezpodstawnie (czyli dane nie są już nam niezbędne, są przetwarzane niezgodnie z prawem, prawo wymaga ich usunięcia albo wycofali Państwo zgodę lub złożyli sprzeciw i nie ma podstaw przetwarzania danych). Nie usuniemy jednak danych, jeśli np. ich przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się z obowiązku prawnego albo ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

(art. 18 RODO)

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych będziemy je jedynie przechowywać i nie będziemy ich wykorzystywać bez Państwa zgody, chyba że będzie to konieczne do ustalenia i dochodzenia roszczeń, obrony przed nimi albo w innych sytuacjach, kiedy RODO nam na to zezwala.

Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje Państwu w przypadkach, gdy:

 • uważacie Państwo, że dane są nieprawidłowe;

 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcecie Państwo, żeby zostały one usunięte;

 • nie potrzebujemy już danych, ale są one potrzebne Państwu do dochodzenia i ustalenia roszczeń lub obrony przed nimi;

 • wnieśli Państwo sprzeciw.

 1. prawo do przenoszenia danych

(art. 20 RODO)

Dane przetwarzane na podstawie umowy lub zgody (czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO) mają Państwo prawo otrzymać w standardowym formacie elektronicznym i przesłać je innemu administratorowi danych albo wskazać, komu mamy je bezpośrednio przekazać (pod warunkiem, że jest to technicznie możliwe). Prawo do przenoszenia obejmuje dane, które nam Państwo podali i nie dotyczy danych przetwarzanych wyłącznie w formie papierowej.

 1. prawo do sprzeciwu

(art. 21 RODO)

Sprzeciw ze względu na szczególną sytuację – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli jego podstawą jest prawnie uzasadniony interes (czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W sprzeciwie należy opisać szczególną sytuację, która – Państwa zdaniem - uzasadnia jego wniesienie. Po złożeniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać dane w zakresie, którego sprzeciw dotyczył, chyba że powody, dla których je przetwarzamy, są ważniejsze niż okoliczności wskazane w sprzeciwie albo dane są niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

Sprzeciw wobec działań marketingowych – jeśli dane są wykorzystywane do celów marketingowych, mogą Państwo w dowolnym momencie złożyć sprzeciw. Sprzeciw nie wymaga uzasadnienia, a po jego złożeniu przestaniemy wykorzystywać Państwa dane w tych celach.

 1. prawo do wycofania zgody

W przypadku kiedy przetwarzamy dane na podstawie zgody, mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wypływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Aby wycofać zgodę, zgłosić sprzeciw lub skorzystać z innych wymienionych praw, wystarczy skontaktować się z nami osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie (dane punktu kontaktowego znajdują się w punkcie 1.).

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl). Zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu z nami w celu szybkiego wyjaśnienia i załatwienia sprawy.

 1. Informacje dotyczące uzgodnień pomiędzy Współadministratorami.

Za wykonywanie obowiązków informacyjnych odpowiedzialny jest Kamil Dokrzewski.

Natomiast za wykonywanie praw osób, których dane dotyczą odpowiada Karolina Kołodziej-Dokrzewska.

Współadministratorzy wyznaczyli punkt kontaktowy:

 1. „JOKPOL” KAROLINA I KAMIL DOKRZEWSCY S. C., adres: ul. Młyńska 2A, 63-600 Kępno;

 2. adres e-mail: sklep@budshop24.pl;

 3. numer telefonu: + 48 697 970 471

Treść porozumienia obejmującego zakresy odpowiedzialności Współadministratorów jest dostępna na życzenie.

 1. Źródło i kategorie przetwarzanych danych .

Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Klientów, a także od osób składających zamówienie lub kontaktujących się z nami w ich imieniu. Przetwarzamy dane osobowe wskazane w formularzu rejestracji konta (adres e-mail), formularzu zamówienia (imię i nazwisko, firma, NIP, adres, adres dostawy, adres e-mail, nr telefonu, informacje dotyczące zamówienia) lub w formularzu kontaktowym (adres e-mail oraz dane osobowe zawarte w treści przesłanego zapytania). W przypadku utworzenia Konta Klienta przetwarzamy także informacje takie jak: login, adres IP oraz datę i godzinę logowania.

Przywołane przepisy prawa:

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2 W szczególności przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 29 sierpnia 1993 Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

3 Ogólne terminy przedawnienia i sposób ich liczenia określa m.in. art. 118 – 125 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

4 Terminy przechowywania dokumentacji podatkowej określa art. 86 §1 i art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1993 Ordynacja podatkowa. Zgodnie z przepisami dokumenty należy przechowywać co najmniej przez 5 lat liczonych od końca roku, w którym minął termin płatności podatku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl